Andmekaitsetingimused

Teenustööd OÜ austab oma klientide privaatsust ja kaitseb nende isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja muudele asjakohastele õigusaktidele.

Milliseid andmeid me kogume?
1. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
2. Arveldus- ja makseandmed
3. Tellimuse esitamisel esitatud andmed
4. Võrguidentifikaator, nt „küpsiste“  andmed.
Kasutame küpsiseid üksnes statistiliste andmete kogumiseks meie veebilehe ja rakenduste parandamiseks ning veebilehe kohandatud sisu kuvamiseks. Kasutusstatistika kogumiseks kasutame Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Miks me kogume isikuandmeid? Kogume isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
1. Tellimuse täitmiseks ja toodete/teenuste osutamiseks
2. Klienditoe pakkumiseks ja küsimuste lahendamiseks
3. Turundustegevusteks ja teavituste saatmiseks

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
1. andmesubjekti tuvastamiseks;
2. lepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks;
3. lepingueelseteks läbirääkimisteks;
4. päringute ja taotluste menetlemiseks, sh veebipäringute menetlemiseks;
5. pretensioonide või garantiinõuete lahendamiseks;
6. õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks;
7. raamatupidamis- ja auditeerimiskohustuse täitmiseks;
8. Teenustööd OÜ õigustatud huvides – õigusrikkumiste või kahju vältimiseks;
Töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest õigusaktide st tulenevate nõuetega.

Kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid? Kasutame kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
1. Tellimuse täitmiseks ja toodete/teenuste osutamiseks
2. Klienditoe pakkumiseks ja küsimuste lahendamiseks
3. Turundustegevusteks ja teavituste saatmiseks

Kuidas me jagame isikuandmeid? Hoiame meile teatavaks saanud isikuandmed konfidentsiaalsena. Isikuandmed ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, v.a. kui isik on palunud seda meil teha, kui seadus seda nõuab või lubab, kui isik on andnud selleks eelnevalt nõusoleku või kui isik ei täida Teenustööd OÜ ees kohustusi.

Kuidas me kaitseme isikuandmeid? Rakendame sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmeid volitamata juurdepääsu, muutmise, avaldamise või hävitamise eest.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame? Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, sh seaduses nõutud säilitamisperioodid.

Millised on teie õigused oma isikuandmete suhtes? Teil on õigus:
1. Küsida meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ja saada juurdepääsu oma isikuandmetele
2. Nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või piiramist
3. Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta
4. Taotleda oma isikuandmete ülekandmist
5. Esitada kaebusi järelevalveasutusele

Kuidas meiega ühendust võtta? Kui teil on küsimusi meie privaatsuspoliitika kohta või soovite oma isikuandmeid vaadata, parandada, kustutada või piirata, võtke meiega ühendust e-posti teel info@keevitusteenused.ee.